(forrás: Széchenyi 2020 arculati kézikönyv)

Az Európai Bizottság kommunikációért felelős egysége első számú célként fogalmazza meg a közös politikák, mint a regionális politika, ismertségének növelését, mely megvalósításának egy része a tagállam központi koordinációja általi program kommunikáció, míg a másik része a projekt szintű kommunikáció a kedvezményezettek részéről. Röviden ismertetjük a kedvezményezettek számára minimálisan kötelező kommunikációs tevékenységeket, eszközöket.

Az EU szintű szabályozás alapján kialakult hazai szabályoknak megfelelően a pályázónak a projekt jellegétől és méretétől függően kommunikációs kötelezettségeket kell teljesítenie. Profiltól és mérettől függetlenül mindenszervezet (projekt) számára elengedhetetlen, hogy folyamatos kapcsolatban legyen szűkebb és tágabb működési környezetével, partnereivel, ügyfeleivel, munkatársaival, valamint a tevékenységét kívülről vagy belülről befolyásoló véleményvezérekkel.

Valamennyi, a marketingtevékenység keretében elkészített eszközön kötelező az európai uniós logó, „Széchenyi2020"arculati elem, a „Befektetés a jövőbe" szlogen, valamint a támogató alap (ERFA, ESZA, KA, ESB-Alapok) feltüntetése teljes névvel.

Szóróajándékon minimum elvárás az európai uniós zászló logó feltüntetése, a zászló alatt elhelyezkedő „Európai Unió" felirattal.

A kötelező arculat megjelenítésének hiányában a marketingtevékenység keretében elkészített eszközök nem elszámolhatóak a projekt keretében.


Tájékoztatási kötelezettségek (2014-2020)

Kommunikációs csomagok:

 

Támogatási kategóriák

Kiemelt

jelentőségű

projekt

Infrastrukturális

fejlesztés

Egyéb fejlesztés

(eszközbeszerzés,

képzés,

szoftverfejlesztés,

bértámogatás,

tanácsadás, stb.)

Feladatok

Tájékoztatás a támogatási szerződés

megkötését követően

Szerződéses támogatási összeg

1 Mrd Ft feletti

támogatási összeg

150 millió Ft alatti

150-500 millió Ft

500 millió Ft feletti

150 millió Ft alatti

150-500 millió Ft

500 millió Ft feletti

Kommunikációs terv készítése

x

 

x

x

 

x

x

Nyomtatott tájékoztatók

(brosúrák, szórólapok stb.)

elkészítése és lakossági

terjesztése

x

 

 

x

 

 

 

A kedvezményezett működő

honlapján a projekthez

kapcsolódó tájékoztató

(esetleg aloldal) megjelenítése

és folyamatos frissítése a

projekt fizikai zárásáig

x

x

x

x

x

x

x

Lakossági fórum,

közmeghallgatás szervezése

x

 

 

x

 

 

 

Sajtóközlemény kiküldése a

projekt indításáról és a

sajtómegjelenések

összegyűjtése

x

 

x

x

 

x

x

Sajtónyilvános események

szervezése (ünnepélyes

eseményekhez, pl.

alapkőletétel, egyes beruházási

fázisok befejezése,

projektlátogatás, átadások,

képzés zárása stb.)

x

 

 

x

 

 

 

A beruházás helyszínén

„A"vagy „B" vagy „C" típusú

tájékoztató tábla elkészítése és

elhelyezése (részletes

szabályozás a szöveges rész 7.

pontjában)

B"

autópálya

beruházások

esetében:

A"

C"

 

B"

 

B"

C"

C"

B"

Médiamegjelenés vásárlása a

projekthez kapcsolódóan

x

 

 

x

 

 

 

Kommunikációs célra alkalmas

fotódokumentáció készítése

x

x

x

x

x

x

x

Sajtónyilvános ünnepélyes

projektátadó rendezvény

szervezése

x

 

 

x

 

 

x

Sajtóközlemény kiküldése a

projekt zárásáról és a

sajtómegjelenések

összegyűjtése

x

x

x

x

 

x

x

Eredménykommunikációs

információs anyagok,

kiadványok készítése

x

 

 

x

 

 

x

TÉRKÉPTÉR feltöltése a

projekthez kapcsolódó

tartalommal

x

x

x

x

x

x

x

A beruházás helyszínén „D" típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése

B" ill. „A"

v.

D"

 

B"

v.

D"

B"

v.

D"

 

 

B"

v.

D"

 

 

Kiemelt jelentőségű projekt: egymilliárd forintot meghaladó támogatással rendelkező projektek.

Infrastrukturális fejlesztés: építési jellegű infrastrukturális beruházás, ingatlan beruházás, körzethálózati fejlesztés.

Egyéb fejlesztés: eszközbeszerzés, információs technológiafejlesztés (IKT), K+F+I tevékenység, képzés, tanácsadás, bértámogatás, szoftverfejlesztés, fenntartható életmódot népszerűsítő kampány, illetve mintaprojekt stb.

 

Kommunikációs terv készítése

A kommunikációs terv a projekt életútjához kapcsolódó kommunikációs tevékenységeket, azok időbeni ütemezését és az eszközökhöz rendelt költségeket tartalmazza.

A kommunikációs tervet a kedvezményezettnek a támogatási szerződés (TSZ) kötéséhez szükséges dokumentumok beadásával egyidőben kell beadnia. A projektgazda az európai uniós támogatás tényét a támogatási szerződés megkötését megelőzően nem kommunikálhatja.

A 150 millió Ft támogatási összeg alatti projekteknél nem elvárás a kommunikációs terv készítése.

 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése

A projekt előkészítő szakaszban a nyomtatott tájékoztatók célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása az induló projektről.

A nyomtatott tájékoztatókkal szemben támasztott legfontosabb elvárások:

 • Figyelemfelkeltő, jól szerkesztett legyen;

 • A kötelező arculati elemek megjelenítése;

 • Az érdeklődők részére további elérhetőség megadása (pl. honlap).

 

A kedvezményezett már működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és frissítése a projekt fizikai zárásáig

A kedvezményezett a már működő honlapján köteles a projektjéről információt feltölteni, és az adatokat naprakészen tartani. A projektgazdától elvárt, hogy a honlapjának főoldaláról jól látható helyen legyen elérhető az európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztéseket bemutató aloldal.

Az alábbi tartalmi elemeket szükséges megjelenítenie a honlapon a projekthez kapcsolódóan:

 • a kedvezményezett neve

 • infóblokk

 • a projekt címe

 • a szerződött támogatás összege

 • a támogatás mértéke (%-ban)

 • a projekt tartalmának bemutatása

 • a projekt tervezett/tényleges befejezési dátuma

 • projekt azonosító száma.

 

Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése

A lakossági fórum célja, hogy a kedvezményezett a tervezett projektről közvetlenül tájékoztassa a fejlesztésben érintett lakosságot. Önkormányzati kedvezményezett esetén használatos eszköz a közmeghallgatás. A képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

A projektgazda 20 naptári nappal a rendezvényt megelőzően köteles az IH/KSZ-t írásban tájékoztatni az esemény időpontjáról, helyszínéről, programjáról, valamint a szervezésért felelős munkatárs elérhetőségéről. A fórumokon jelenléti ív és fotódokumentáció készítése a teljesítés alátámasztásához előírás.

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a projektgazda által készített tájékoztató anyag. A projektgazda feladata a sajtólista összeállítása és azon keresztül a médiumok tájékoztatása. A sajtóközlemény melléklete lehet egy darab a projekteseményről készített jó minőségű fotó. A sajtóközlemény minta ajánlott tartalmi (panelmondatok) elemei a 2. sz. mellékletben, az arculati elemei pedig az arculati kézikönyvben állnak rendelkezésre.

Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)

A sajtónyilvános események szervezésének a célja a projekt megvalósítási fázisainak minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése. Amennyiben lehetőség van rá, akkor a projekt leendő helyszínén, egy helyszínbejárással, személyes bemutatással egybekötött tájékoztatót tartsunk. A projekteseményhez kapcsolódóan készítsünk sajtóközleményt, amelyet a résztvevő újságíróknak a helyszínen adjunk át.

A kedvezményezett köteles bármely, a projekttel kapcsolatban szervezett eseményről az IH/KSZ kommunikációs szervezeti egységét írásban értesíteni a rendezvény napját megelőző 20 naptári nappal.

A megvalósított esemény alátámasztásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges: nyomtatott vagy e-mail-ben kiküldött meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció.

 

A beruházás helyszínén „A", „B" vagy „C" típusú tájékoztató tábla elhelyezése

A tájékoztató táblák feladata a lakosság figyelmének felhívása az adott helyen megvalósuló európai uniós fejlesztésről, és a források átlátható felhasználásáról.

Az alábbi elemeket kötelező megjeleníteni a táblán:

 • a projekt címe,

 • a projekt célja,

 • a kedvezményezett neve,

 • támogatási szerződés/támogatási okirat szerinti támogatási összeg millió forint esetén 2 tizedes jegyig, milliárd forint esetén 3 tizedes jegyig kerekítve,

 • projekt azonosítószáma

 • a kötelező arculati elemek feltüntetése az előírásoknak megfelelően

A táblákon csak a kötelezően előírt adatok szerepelhetnek. A kedvezményezett a projekt tényleges, fizikai megkezdésekor köteles kihelyezni a tájékoztató táblát a projekt helyszínén/helyszínein. A táblát a projekt fizikai befejezéséig köteles a projektgazda a projekt helyszínén/helyszínein kint tartani. A kihelyezett tábláról készüljön fotó, amely bizonyítja a feladat teljesítését.

Abban az esetben, ha támogatási szerződés módosítás történt és változtak a táblán szereplő adatok, akkor lehetőség van matrica alkalmazásával az adatok frissítésére. Fontos, hogy a táblán mindig a legfrissebb, valóságnak megfelelő adatok legyenek feltüntetve. Változások esetén egy hónapon belüli átvezetés szükséges.

 

Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan

Fizetett médiamegjelenések:

A projekt terhére fizetett médiamegjelenések célja az uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés ismertségének (bizonyos esetben a látogatottságának) a növelése.

A kedvezményezetti kommunikáció során a következő felületeken van lehetőség hirdetések vásárlására:

 • nyomtatott sajtó (napi-, heti, havilapok, szakmai lapok)

 • online felületeken, közösségi oldalakon elhelyezett hirdetések (banner vagy cikk)

 • TV és rádióhirdetések (reklámszpot, PR riport)

 • közterületi hirdetések (óriásplakát, citylight, járműreklám, stb.)

 

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

Ebben az esetben a cél, hogy a jó projektek, a látványos fotók központi kiadványokban, szórólapokon szerepelhessenek. A fotódokumentáció készítésére költség csak abban az esetben számolható el a projekt kommunikációs keretének terhére, amennyiben megbízott profi fotós készítette a fényképeket, és a fotók minősége professzionális felhasználást tesz lehetővé, vagyis nyomdai felhasználásra alkalmasan állnak rendelkezésre. A projekthez kapcsolódó események alkalmával legalább 5-5 darab jó minőségű, 300 dpi felbontású vagy minimum 1 MB méretű, nyomdai felhasználásra alkalmas fényképet készíteni.

 

Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése

A sajtónyilvános projektátadó események szervezésének a célja a projekt sikeres befejezésének minél nagyobb nyilvánosságot biztosító bejelentése.

A sajtónyilvános esemény előnyei:

  Az újságírók közvetlenül, első kézből kapnak információ
 • A sajtó munkatársainak lehetőségük van kérdezni, interjút készíteni.

A kedvezményezett köteles bármely, a projekttel kapcsolatban szervezett eseményről az IH/KSZ kommunikációs szervezeti egységét írásban értesíteni a rendezvény napját megelőző 20 naptári nappal.

A megvalósított esemény alátámasztásához a következő dokumentumok benyújtása szükséges: nyomtatott vagy e-mail-ben kiküldött meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció.

 

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése

A sajtóközlemény a sajtó és azon keresztül a széles közvélemény számára, a fejlesztésről a projektgazda által készített tájékoztató anyag. A sajtóközlemény melléklete lehet egy darab a projekteseményről készített jó minőségű (minimum 1 MB méretű) fotó.

A kombinált, azaz a visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásokat is tartalmazó pályázatok esetében 150 millió forint alatti infrastrukturális beruházásoknál a projektzárásról nem szükséges sajtóközleményt kiadni.

 

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

A projekt megvalósítást követő szakaszában az eredménykommunikációs anyagok célja a lakosság, illetve az érintett célcsoportok informálása a megvalósult projekt eredményeiről. Fontos, hogy a széles közvéleményt tájékoztassuk az európai uniós támogatások felhasználásról, és azok pozitív hatásairól.

 

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A www.palyazat.gov.hu honlapon TÉRKÉPTÉR néven érhető el az a térinformatikai kereső-adatbázis, amely komplex szolgáltatásokkal áll az európai uniós forrásokból megvalósuló projektek iránt érdeklődő nyilvánosság rendelkezésére.

A fotók esetében elvárás, hogy ne a projekt előrehaladási jelentéshez kapcsolódó képek, hanem a fejlesztést igényesen bemutató fényképek kerüljenek feltöltésre.

 

A beruházás helyszínén a pályázati dokumentációban megjelölt „D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése

Az „A", illetve a „B" típusú tájékoztató táblát a projekt fenntartási időszak végéig kint lehet tartani, ebben az esetben „D" típusú emlékeztető táblát nem kell kihelyezni.
Az „A", illetve a „B" típusú tájékoztató táblát a projekt helyszínén/helyszínein a projekt fizikai befejezését követően a „D" típusú emlékeztető tábla válthatja fel. A kihelyezésnek a projekt fizikai befejezését követő három hónapon belül meg kell történnie.
A „C" típusú tábla kihelyezése esetén, a tábla a „D" típusú táblát kiváltva a fenntartási időszak végéig azonos tartalommal kint hagyható.