A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás sikeres pályázatot nyújtott be 2012-ben a KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás című konstrukcióra az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerében. A nettó 1 142 324 085 Ft-os összköltségű projekt, 78,580983 %-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő támogatását, amely 897 649 495 Ft, a Kohéziós Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozták.
A projekt önerő részét a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatásából fedezték, így ezzel a forrással kiegészítve a projekt támogatása már 100%-os lett.

A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Kerepes és Kistarcsa Város összefogásával jött létre, a településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében. A projekt a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programja címet kapta. A beruházás célja az érintett települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a két várost kiszolgáló közös vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium és nitrát tartalma meghaladta a 201/2001. (X.25.) sz. Korm. rendeletben előírt határértéket. Az ÁNTSZ kötelezte az önkormányzatokat a megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz biztosítására.
A beadott projektjavaslatot a támogató a 2012. június 29-én kelt értesítése szerint támogatásra érdemesnek ítélte, így a települések komoly támogatási forrással kezdhettek neki a fejlesztésnek. A Társulás 2012.11.06-án Támogatási Szerződést kötött a BM EU Önerő Alapra, így a teljes projekt támogatásból valósulhatott meg.

A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2013. szeptember 12-én kötöttek szerződést. 2013. november 8-án került sor a projekt ünnepélyes alapkő-letételére a Szilasvíz Kft telephelyén. A projekt folyamán az üzemeltető megváltozott, így a 2015. július 15-én megtartott ünnepélyes projekt zárásra már a DPMV Zrt. telephelyén került sor. Az üzemeltetést biztosító kiszolgáló épület is felújításra került, modern, új külsőt kapott. A projekt eredményeképpen összesen 8881 méter vezeték került kiépítésre, 9 régi kút felújításra, 1 új kút üzembe helyezésre. A rekonstrukciós munkálatok során 85 tűzcsap, 154 tolózár került beépítésre, az Eperjesi úti lakótelepen új elosztóhálózatot építettek ki 579 fm-en, mely 210 lakást érint. A Völgy utcai rekonstrukció 85 fm-en, a Dózsa György úti összekötés a HÉV alatt 42 fm-en készült el. Hálózatmosatás 119 000 méteren történt, a próbaüzem 5 hónapon keresztül folyt.
250 m3/h maximális kapacitású vas, mangán, ammónia eltávolítására alkalmas ivóvíz kezelő berendezés került kiépítésre. A vas- mangán- és ammóniumtalanított víz a kimeneti 800 m3-es kimeneti tisztavíz tározóba jut ahonnét kitápláló nyomásfokozó szivattyú juttatja a hálózati gerincvezetékre.
A lakosság türelmét és hozzáállását dicséri, hogy kb 40 alkalommal, 120 napon keresztül tűrte a víz elzárását, vagy víznyomás csökkenést, melyet ezúton is köszönünk.